Dentium ООД - Южна Корея

Dentium Ltd. е южнокорейска компания с предмет на дейност производство и търговия с изделия с приложение в областта на имплантологията и оралната хирургия. Към момента компанията е регистрирана като дружество с ограничена отговорност (Limited според международните счетоводни стандарти), от страна на мениджмънта не са обсъждани преобразуване в акционерно дружество и евентуално емитиране на дялове на фондов пазар където и да е по света. Официалният уеб-сайт на компанията е www.dentium.com; домейнът www.dentium.bg е регистриран с цел представяне на дружеството пред българскоговорящата част на световната интернет общност. Поддръжката на настоящия сайт се осъществява от екипа на Ралев Дентал АД.

www.implantium.bg    www.superline.bg    www.dentalimplants.bg    www.dentium.com    www.implantium.com

Dentium

В процеса на своето развитие Dentium Ltd. тясно сътрудничи с клиницисти от всички краища на света с цел подобряване на качеството на крайните продукти - зъбни импланти и костозаместители. Слоганът на компанията е "Designed by dentists for dentists" - лесно преводимо на български език, т.е. "Създадено от зъболекари за зъболекари". Компанията е основана през 2001 година, но подобно на много други източноазиатски тигри, само за едно десетилетие успя да постигне завиден икономически растеж и през 2011 година вече е водещ производител на зъбни импланти, успял да се наложи в целия свят. По информация от май 2011 година първи по продажби от всички южнокорейски производители на зъбни импланти са Osstem; втори по обем на продажбите са Dentium и трети - Neobitech. В България продуктите на Osstem се внасят от Vital Dens ЕООД; Dentium и Neobiotech се представляват от Ралев Дентал АД.

 

Д-р Венцеслав Ралев (вдясно) и д-р Сунг-Мин Чунг (вляво). Все пак на горната снимка е очевидно кой от двамата е роден в Източна Европа и кой - в Южна Корея. Снимката е направена по време на Международното изложение в Кьолн през 2009 година, скоро след като Ралев Дентал АД започна внос на зъбни импланти от сериите Implantium и Superline. По това време д-р Чунг беше изпълнителен директор на Дентиум ООД (въпреки че дружествата с ограничена отговорност по закон имат управител, а не изпълнителен директор). По професия д-р Чунг е зъболекар със специалност пародонтология; д-р Венцеслав Ралев по професия е зъболекар със специалност Лицево - челюстна хирургия. Скоро след изложението д-р Чунг се оттегли от поста си за заслужен отдих след добре изпълнена мисия - да се основе и утвърди международна компания от голям мащаб в областта на медицината. Д-р Венцеслав Ралев продължи да се бори против Световната Финансова Криза и за момента не планира оттегляне от сектора предвид многото креативни идеи, които предстои да бъдат реализирани, но това е друга тема... През 2010 година Дентиум вече заемаше позиция сред десетте водещи производители на имплантати в световен мащаб.

Д-р Венцеслав Ралев по време на презентация на продуктите на Дентиум в началото на 2010 година

www.investor-bg.com    www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg

Здравеопазване в България

Имплантатът е поставен. За непрофесионалисти снимката е изключително зловеща - кръв, инструменти, зъби и нагледна човешка анатомия... В действителност обаче поставянето на зъбни импланти е една от най-атравматичните операции в областта на Оралната и Лицево - челюстната хирургия: не се отнема никакъв костен обем (както е при екстракцията на един ретиниран мъдрец например), поставя се стерилно тяло в костта, не се отпрепарират тъканите нашироко (както е при операцията на киста, остеомиелит или, недай боже, тумор). Изключително радко се налага антибиотичен прием постоперативно - обикновено при извършване на костна пластика в голям обем. Повече информация за приложението на антибиотиците в имплантологията прочетете тук...